Jdi na obsah Jdi na menu
 


Energie Matky a Otce

30. 12. 2020

Energie Matky a Otce

Marie prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Marie. Jsem matkou Jeshuy a ve vaší tradici představuji mateřský archetyp. V této tradici však byla energie matky překroucena a znehodnocena a toto zranění postihuje muže i ženy, chlapce i dívky. Mateřství je tvořivé vnímavým způsobem. Jako matka přijímáte dítě do svého lůna a stáváte se kanálem nové duše na Zemi. Jste fyzicky připoutaná k dítěti, které přichází skrze vás; přesto už při narození započíná odpoutávání, kdy dovolujete novému dítěti být svým vlastním jedinečným já, když oddělujete pupeční šňůru.

Tvořivost matky zahrnuje propuštění i přes odehrávající se nejhlubší spojení, kdy se dítě vyvíjí v matčině lůně, kde je fyzicky obklopeno a vyživováno. Ačkoli dochází k tomuto hlubokému spojení, existuje tu nevyhnutelně také propouštění tím, že dovolujete dítěti dokonat svou cestu životem svým vlastním jedinečným způsobem. Tímto způsobem nese mateřství uvnitř dva extrémy: na jedné straně spojení a splynutí a na straně druhé propouštění a pěstování jedinečných kvalit druhé osoby.

Ve vaši tradici byly ženy obvykle omezeny na svou roli matky. Jen stěží se mohly vyvinout v jiných oblastech, neboť existovalo jen málo příležitostí, aby tomu tak bylo. Jen stěží mohly ukázat svou vášeň a inspiraci, svou mužskou energii. Byly jednostranně vtlačeny do role matky a proto se nadměrně připoutaly ke svým dětem. Tak silně se identifikovaly se svým mateřstvím, že pro ně bylo téměř nemožné pustit své dítě, aby mohlo následovat svou vlastní jedinečnou cestu. Stručně řečeno, vedlo to k potlačování mateřské role, která dítě dusila.

Otec tradičně chyběl. Nebylo mu dovoleno hrát pečující a zodpovědnou roli v rodině. Jeho role byla mimo rodinu: měl pracovat a vystupovat ve světě. Musel být „mužem“, což znamenalo, že musel potlačit svou citlivou povahu. Takto se zrodil chybějící otec a i to mělo na dítě vliv. Rodinné okolnosti neumožňovaly dítěti osvobodit se a s pomocí otce odejít z pevných rodinných struktur, aby mohlo jít svou vlastní cestou.

Celá struktura rodiny se ve vaší tradici zkreslila takže děti –jako jste vy a generace před vámi: vaši rodiče – zdědili nevyvážený obraz energií otce a matky, energií muže a ženy. Dříve či později mělo toto překroucení ve vztahu s druhými svůj důsledek.

Když jste velmi silně identifikováni s energií otce – zvláště s chybějícím otcem – máte potíže spojit se hluboce a emocionálně s druhým, nemáte dobrý příklad toho, jak vztah funguje. U těch, kteří se bojí spojování a slučování žije také strach z dusivé mateřské energie, převrácené strany chybějícího otce. Tento kombinovaný následek, může vést k opakujícímu se vzorci, kdy se bojíte spojit s druhým ze strachu, že budete tímto vztahem pohlceni a nebudete moci uvnitř tohoto vztahu jít vlastní cestou; je to zkrátka strach z hlubokého spojení s druhým.

Když se na druhé straně příliš silně identifikujete s energií matky – když máte příliš silné pouto s mateřskou energií minulosti – pak se do vztahu vrhnete a bojíte se, že druhou osobu ztratíte. Bojíte se, že budete opuštěni a tak se druhý stává majákem, na kterém visíte. U žen i mužů se separační úzkostí často chybí otec, kterého celý život hledají. Hledají útočiště bezpečí a nezávislosti, které v sobě postrádají. Když se setkají s někým, kdo pro ně tento maják představuje, často se snadno ztratí ve svých citech k této osobě. Tato nouze vytváří vzorec přehnané potřeby spojit se s druhým, zakládá nárok na vztah, destruktivní nárok, který nakonec vede ke konfliktu a zklamání.

Můžete tedy vidět, jak stojíte v tradičním zkreslení týkající s energie otce i matky. Ačkoli se mohou tyto vzorce zdát jako něco abstraktního, vyjadřují se ve vašem osobním životě zcela konkrétně.

Nyní vás žádám, abyste se vnitřně spojili s primární energií otce, s kosmickou otcovskou energií. Tato primární energie otce je energií ochrany, síly, moudrosti a přehledu. Přivolejte tuto energii, je vám dostupná. Nezáleží na tom, jak váš biologický otec v životě jednal, tato otcovská energie je vám nyní dostupná. Žádá se od vás, abyste tuto energii ve svém pozemském životě rozvinuli. Buďte si této otcovské energie vědomi, potřebujete ji, abyste mohli jít svou cestou klidným a efektivním způsobem. Můžete před sebou vnímat obraz postavy otce. Požádejte o obraz, pocit nebo energii, se kterou se můžete ztotožnit, jakýkoli obraz k vám přijde, bude pro vás fungovat.

Otec souvisí s hranicemi. Rozlišuje všude tam, kde by se věci měly rozlišovat. Ochraňuje vás proti nadměrným splynutím, proti spojení s druhými, kde byste se mohli příliš ztratit a rozdat. Otcovská energie vám pomáhá přijmout svoji individualitu. Jste jedinečnou osobou; jste jako nikdo jiný a tato individualita je nezbytná. Patří vám a chce vás oslovit, abyste svou individualitu respektovali a tak se sami rozhodovali a vybírali si vlastní rozhodnutí, rozhodnutí, která vás odrážejí. Otec uvnitř vás to ví a bude vás v tom vést, stará se o vás.

Nyní vás žádám, abyste se spojili s mateřskou energií. Ne tak s energií vaší biologické matky, ale s kosmickou mateřskou energií, která je ve vesmíru přítomná a se kterou jste propojeni, neboť jste součástí Stvoření. Zrodili jste se z obou, z mateřské i otcovské energie. Skutečná mateřská energie miluje a podporuje s velkou jemností, umožnuje vám však také jít. Nechce vás svázat nebo omezovat, umožňuje vám, abyste byli volní, zatímco vás doprovází a podporuje ve všem, co děláte.

Zakuste, pakliže můžete, tuto něžnou lásku ve svém srdci. Je to jako byste byli drženi rukou lásky, která je stále otevřená; otevřená ruka, z které můžete odlétnout, ruka, která tu je pro vás stále, jednoduše vás miluje bez nátlaku, bez přílišného svazování. Zkuste, pakliže to jde, vnímat tuto mateřskou energii v sobě, možná ve formě obrazu ženy či ženského průvodce nebo třeba barvou či pocitem. Dovolte si přijmout tuto energii, abyste měli to, co potřebujete, abyste se cítili bezpečně a přijati, abyste se cítili vyživeni láskou vesmíru.

Vnímejte, jak jste obklopeni původními energiemi otce a matky a uvědomte si, že žijete v zvycích, ve kterých byly tyto energie překroucené a znehodnocené. Nejste však jen obětí, jste taktéž tvůrcem. Přicházíte na Zemi přinést něco nového, což mimo jiné znamená, že pomůžete nastolit rovnováhu mezi energií otce a matky, protože jste duše, která zahrnuje obě energie. V procesu vědomí, který se nyní na zemi odehrává, je záměrem, abyste vy jako duše probudili původní energie otce a matky a síly lásky, které ve vás všechny jsou.

Tento proces vás podporuje a pomáhá naplnit a projevit váš potenciál. Spojuje vaši duši se Zemí a zároveň pomáhá druhým. Čím víc přinášíte do rovnováhy a harmonie staré, překroucené energie uvnitř sebe, tím více světla vyzařujete k druhým. Právě tento vnitřní proces je nejpodstatnější, tam se odehrává skutečná magie. Co z toho plyne navenek, jaká je role v tomto světě, jak žijete, s kým a jak, to vše je sekundární. Skutečným tématem v tomto životě je tento vnitřní proces – alchymistický proces, ve kterém se vaše staré, překroucené energie proměňují v novou realitu.

Všichni toužíte udělat krok vpřed, který je v duchu doby a který byl taktéž vašim záměrem, když jste jako duše započali tuto cestu, tuto inkarnaci. Vnímejte, jak ovládáte síly k uskutečnění nového vědomí v tomto světě. Vnímejte, jak vy sami jste semínkem této obnovy. Ano, nesete v sobě staré energie: strachy, jizvy, bolest z tohoto života a také z životů minulých. Uvědomte si však, že je nyní ve vás přítomno tolik síly, že nové může být vítězné. V jistém smyslu se znovu rodíte.

V životě se stává, že jste nejdříve příjemcem tradice. Absorbujete ji jako dítě ve svém mládí a dokonce i později. V tomto smyslu jste obětí minulosti, neboť nejste ihned v pozici, abyste tuto tradici zcela zpracovali, viděli skrze ni a přenesli ji do světla svého vědomí. Téměř v každém lidském životě, nastane krize, která vás konfrontuje s možnostmi, kde jste vyzýváni a kdy se život stává bolestivým. Může to však být konstruktivní proces, neboť vás skrze něj vede vaše duše. Vaše duše chce, abyste byli tvořiví; chce s vámi pracovat, abyste byli více v rovnováze a harmonii, spojili tak Nebe se Zemí a pomohli dát formu nové Zemi.

Děkuji vám za vaši přítomnost zde a na Zemi v této době. Jste důležití a záleží na vás. Zdravím vás.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz